Гэрчилгээ

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

3000 цагийн UVA туршилт

ANTI CHLORINE TEST

Хлорын эсрэг шинжилгээ

ANTI MILDEW TEST

Мөөгөнцрийн эсрэг сорил

CE CERTIFICATE

CE гэрчилгээ

Flammability Test & burning behaviour

Шатамхай байдлын туршилт ба шатаах зан байдал

LABOSPORT TEST

Labosport тест

Lead test

Хар тугалга тест

Wear resisting test 50,000 times

Эсэргүүцэх туршилтыг 50,000 удаа өмс