2012 оны 9-р сар SPOGA шоу нь бүрэн амжилттай болсон

I хэлтэс нь 2012 онд Германд Кельн дэх олон улсын спортын бараа, кемпийн тоног төхөөрөмж, цэцэрлэгжүүлэлтийн үзэсгэлэн, олон улс орон, бүс нутгийн худалдан авагч, үйлчлүүлэгч нартай нүүр тулан харилцаж, гүнзгий харилцаа холбоо, ойлголцлыг бий болгох нь бидний ирээдүйн бизнес хөгжлийн хөгжлийн үндэс суурь болно. Европ болон амралтын цэцэрлэгийн зах зээл дээр.

news (1)
news (2)
news (3)

Бичлэгийн цаг: 3-р сарын 16-2021