Орон сууцны суурилуулалт

Маш их арчилгаа шаарддаг байгалийн зүлэгнүүдээс ялгаатай нь манай SYSTURF дахь мэргэжилтнүүдийн баг таны хайж буй хэв маягийг олж авахын тулд өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийг тохижуулах зориулалттай хиймэл зүлэгнийхээ загварыг өөрчлөхөд туслах болно.